Historie

Het Sherpa Digilab als onderdeel van Sherpa is opgericht in de Kombuis tijdens een gesprek op 9 mei 2017 met de bestuurder van Sherpa en een drietal voortrekkers. Diezelfde week is op 11 mei in het eerste overleg de basis uitgewerkt en zijn we aan de slag gegaan.

De missie was en is om ICT voor cliënten te ondersteunen en te stimuleren. De website is daarbij belangrijk en de Studio events.

De fysieke plek van het Digilab, bij Kijkoor, is tot stand gekomen in mei 2018 door inspanning van de Digilab voortrekkers en enkele mensen van Kijkoor, waaronder de manager, de artistiek leider, begeleiders en ICT vrijwilligers. Enkele ICT stagiairs hebben geholpen met de praktische opzet van het Digilab en met de inrichting.

Vooruitlopend op de oprichting van het Digilab en de vestiging bij Kijkoor zijn enkele stagiairs al wel actief geweest bij Kijkoor.

Ook het tijdelijke Digilab 2.70 in het Servicegebouw heeft pionierswerk verricht met twee stagiairs, vooral op het vlak van de mogelijkheden voor applicatieontwikkeling.

Bij Kijkoor hebben twee vrijwilligers zeer lange tijd al ICT voor cliënten ondersteund en in die zin waren ze dus al actief in de geest van het Digilab en hebben ze al zeer veel betekend.