Missie en Strategie

Het Sherpa DigiLab is een initiatief vanuit de Raad van Bestuur van Sherpa en uitgevoerd door mensen van Sherpa in samenwerking met studenten, stagiairs, vrijwilligers, verwanten en natuurlijk cliënten.

Missie: Zorgen dat cliënten van Sherpa meer en beter toegang krijgen tot ICT en moderne digitale middelen die hun kwaliteit van leven verhogen.

Strategie: De missie wordt nagestreefd door een combinatie van de volgende strategische elementen:

  1. De organisatie en coördinatie van een netwerk van ‘zorgzame ICT-ers’, met begeleiders, ICT stagiairs, LVB client-assistenten, en vrijwilligers binnen Sherpa die de activiteiten uitvoeren.
  2. Het steeds verder trainen van cliënten en indien nodig hun begeleiders en verwanten in het gebruik door cliënten van internet, computers en tablets. Dat doen we door mensen met raad en daad bij te staan zodat ze de wensen kunnen verwezenlijken.
  3. Voor speciale doelgroepen die niet met normale ICT middelen overweg kunnen (EMB, MVG) werken we actief aan het toegankelijk maken van ICT. We maken bijvoorbeeld EMB games en stimuleren via proeftuin- of codesign constructies bedrijven om meer en betere EMB games te maken. Voor MVG bedenken we oplossingen die tot effecief gebruik van ICT kunnen leiden. Dit gebeurt in samenwerking met de vele specialisten binnen Sherpa die de doelgroepen en de cliënten goed kennen.
  4. We nodigen bedrijven, ICT opleidingen en andere externe partijen uit om ons mee te helpen op allerlei manieren, zoals stages, projecten, pilots, workshops, vrijwilligersacties, etc.
  5. Het opzetten van dagbestedingsactiviteiten voor clienten met speciale motivatie voor ICT werkzaamheden en een hulpvaardige houding (zodat ze kunnen bijdragen aan de missie). Daar worden activiteiten georganiseerd die je bijvoorbeeld helpen om dingen te leren, zoals met computers leren knutselen, software installeren, systemen onderhouden, videos maken, websites bijhouden, games leren maken, etc.