Missie en Strategie

Het Sherpa DigiLab is een initiatief vanuit de Raad van Bestuur van Sherpa en uitgevoerd door enkele mensen van Sherpa die op het terrein van ICT voor cliënten actief zijn, in samenwerking met studenten, stagiairs, vrijwilligers, verwanten en natuurlijk cliënten.

Missie: Zorgen dat cliënten van Sherpa meer en beter toegang krijgen tot moderne digitale middelen die hun kwaliteit van leven verhogen.

Strategie: De missie wordt nagestreefd door een combinatie van de volgende strategische elementen:

  1. De organisatie en coördinatie van een netwerk van ‘zorgzame ICT-ers’, met begeleiders, ICT stagiairs, LVB client-assistenten, en vrijwilligers binnen Sherpa die de activiteiten uitvoeren. Het netwerk legt contact met de locaties van Sherpa via begeleiders of vrijwilligers die ICT affiniteit hebben. Als je hulp nodig hebt, laat het dan even weten. We kunnen bijvoorbeeld regelen dat er een tijdje een ICT stagiair één of twee dagen in de week komt helpen. Of we regelen een studentengroepje voor een leuk project voor een cliënt.
  2. Het steeds verder trainen van cliënten en indien nodig hun begeleiders en verwanten in het gebruik door cliënten van internet, computers en tablets. Dat doen we door mensen met raad en daad bij te staan zodat ze de wensen kunnen verwezenlijken. Al doende leert men. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd die je helpen om dingen te leren, zoals met computers leren knutselen, games leren maken, etc.
  3. Voor speciale doelgroepen die niet met normale ICT middelen overweg kunnen (EMB, MVG) werken we actief aan het toegankelijk maken van ICT. We maken bijvoorbeeld EMB games en stimuleren via proeftuin- of codesign constructies bedrijven om meer en betere EMB games te maken. Voor MVG bedenken we oplossingen die tot effecief gebruik van ICT kunnen leiden. Dit gebeurt in samenwerking met de vele specialisten binnen Sherpa die de doelgroepen en de cliënten goed kennen.
  4. We nodigen bedrijven, ICT opleidingen en andere externe partijen uit om ons mee te helpen op allerlei manieren, zoals stages, projecten, pilots, workshops, vrijwilligersacties, etc.