Projecten en hulp bij innovatie

Het Digilab ondersteunt alle clienten en andere groepen binnen Sherpa met innovatie op het terrein van ICT voor clienten. Ondersteuning is met raad en daad en soms met het verkrijgen van middelen (bijvoorbeeld hulp bij een subsidie-aanvraag).

We staan open voor alles wat van belang is voor cliënten maar de volgende thema’s komen veel voor:

 1. ICT-gebruik: Starten met gebruik van internet, YouTube, PC, iPad of andere tablet. Algemene mogelijkheden, instellingen, leuke en nuttige apps, etc.
 2. Middelen: Advies en tips bij aanschaf digitale middelen voor clienten zoals tablets, Tovertafels, BeleefTVs, VR, robots, etc. Eventueel hulp bij fondsenaanvraag.
 3. Toegankelijkheid: Aangepaste digitale middelen voor cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Bijvoorbeeld stembediening, grote knoppen en joysticks en aangepaste games. Maatwerk is mogelijk.
 4. Digitaal Burgerschap: Stimuleren van volwaardige deelname van cliënten aan de digitale samenleving. Adviseren over verantwoord internetgebruik. Ondersteuning van begeleiders bij de invulling hiervan voor hun cliënten.
 5. Grotere Projecten: Daarnaast ondersteunen we bij grotere innovatie-projecten waarbij geschikte ICT voor clienten een onderdeel of een randvoorwaarde is.

1. Voorbeelden van clienten helpen met ICT gebruik.

 • Gebruik van een iPad door bijvoorbeeld Paul van de Daltonstraat, inc. het inwerken van zijn woonbegeleiders.  Via uitleen van een iPad is hij overgegaan tot aanschaf.
 • Gebruik van YouTube, het zelf selecteren van een filmpje, bijvoorbeeld Evert van de Haven. Zoekt zelf de muziekfilmpjes op die hij leuk vindt.
 • Gebruik van een gewone PC met een muis, bijvoorbeeld Anita van de Kombuis.
 • Gebruik van internet, bijvoorbeeld het zoeken in Google door een zoekterm in te typen of door die in te spreken, bijvoorbeeld Dennis op Kijkoor.

2. Voorbeelden van advies bij aanschaf van Middelen

 • Advies en hulp bij de aanschaf van grotere systemen. Bijvoorbeeld een Tovertafel voor de Vechtstraat 6 via crowdfunding in samenwerking met de afdeling Maatschappelijk Inzet en met de financiële administratie omdat het de eerste crowdfunding actie was binnen Sherpa. Een ander voorbeeld is de subsidieaanvraag voor de Tablet-o-Theek voor het internetcafé en de IJssel waarbij er o.a. iPads en tablet-lockers (kluisjes) zijn aangeschaft.
 • Advies en hulp bij de aanschaf van grote touchscreens, digiborden en bijbehorende software. Bijvoorbeeld voor de woongroep Dichtershof in Weesp.
 • Advisering over de aanschaf van tablets of iPads, modellen en types.
 • Advisering over de aanschaf en het gebruik van Smart TVs en/of Chromecast om via wifi TV te kijken. Bijvoorbeeld voor de Haven en voor de dagbesteding aan de Diezelaan.
 • Advisering over de aanschaf of reparatie van PCs, laptops en/of onderdelen, voor tientallen cliënten per jaar.

3. Voorbeeldprojecten Toegankelijkheid

 • Voor clienten met zeer beperkte motorische mogelijkheden uitproberen van geschikte bedieningsmiddelen, bijvoorbeeld geschikt voor grove motoriek (grote Joystick of druk-kussen of drukknop) of voor stembediening.
 • Gebruik van Pillo kussens die je kan indrukken om een spel te bedienen, zoals BirdFlight.
 • Gebruik van Arcade Joystick en Buttons die je kan gebruiken om op een windows PC aangepaste spellen te spelen zoals de Amsterdam Arcade Game (voor Peter op de IJssel) of Treintje Treintje (voor Joke op Kijkoor).
 • Gebruik van software die je met je stem kan bedienen, bijvoorbeeld VoicePlay.
 • Tips over bestaande of nieuwe games voor iPads of tablets die geschikt zijn voor EMB cliënten, zoals KlankLicht of Beleef het Seizoen.

4. Voorbeeldprojecten Digitaal Burgerschap

 • Cliënten en hun begeleiders helpen met het aanmaken van een mailadres voor de client en adviseren deze in het ECD te noteren. Een mailadres is bijvoorbeeld nodig voor een persoonlijke iPad als basis voor een Apple account. Dit gebeurt tientallen keren per jaar.
 • Overleggen met de groep ervaringsdeskundigen en de coaches clientenraden over het thema.
 • Mensen helpen met het in gebruik nemen van online diensten zoals informatiekanalen, app stores, etc.
 • Mensen wijs maken op internet en normen en waarden bijbrengen over het gebruik van social media. Bijvoorbeeld clienten adviseren over niet ongevraagd opnames maken of filmpjes publiceren van anderen.

5. Voorbeelden van grotere projecten met ICT-component

 • Helpen bij slaap-problematiek met digitale middelen. Hier hebben we bijvoorbeeld een SlaapWijzer voor ontwikkeld met tips voor gezonde slaap-hygiene, i.s.m. de slaap-experts. Ook is er een app gemaakt om ‘s nachts bij clienten die onrustig zijn om korte tijd een muziekje te laten horen (Muziek in de Nacht).
 • Ondersteuning bij het werken aan schoolse vaardigheden zoals lezen en rekenen. Hiervoor ondersteunen we de groepen op de Lopes Diaslaan en het MVG klasje met software en middelen zoals laptops en tablet-PCs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Sherpa Academie.
 • Ondersteuning bij de overstap naar digiborden in plaats van whiteboards of magneetborden op de woongroep. Bijvoorbeeld op de Dichtershof, IJssel MVG of de Zuwestraat. Een grote stap wordt bijvoorbeeld gemaakt op de Berkelstraat 17 waar voor de doelgroep MVG een interactieve wand met o.a. een pictoplanner wordt gemaakt.
 • Hulp bij het trainen en uitrusten van de ervaringsdeskundigheden zodat die optimaal kunnen functioneren. Daarvoor lenen we o.a. Tablet-PCs aan hen uit en ondersteunen de coaches.
 • Hulp bij het overstappen naar digitale muziek-diensten in plaats van CDs. Bijvoorbeeld het gebruik van iPads waar muziek op staat of het gebruik van Spotify. Advies over hulpmiddelen hierbij zoals bluetooth speakers, bluetooth ontvagers voor bestaande stereo’s, etc. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan met de groepen van de IJssel.
 • Hulp bij het overstappen naar digitale TV-diensten, zoals YouTube of Netflix in plaats van de klassieke TV voorziening.